Egészségre Törekvők Alapítványa

ALAPÍTVÁNY IDŐTARTAMA: Határozatlan
ALAPÍTVÁNY TÍPUSA: Magánalapítvány, amely közhasznú tevékenységet folytat

AZ ALAPÍTVÁNY MÜKÖDÉSE

Céljainak elérése érdekében gazdálkodik vagy együttműködik az alapítványokkal és más hasonló célú intézménnyel kapcsolatot tart a hasonló célú külföldi alapítványokkal, ill. intézményekkel együttműködési szerződéseket köthet saját rendezvényeket szervezhet.

Az alapítvány céljait a következő közhasznú tevékenységekkel valósítja meg:

1997. évi CLVI tv. 26. §. c)

1. pontjának megfelelően: egészség megőrzés, megelőzés, gyógyító, eü. rehab. tevékenységgel
2. pont: szoc. tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozásába bekapcsolódással,
4. pont: oktatás, ismeretterjesztés révén
5. pont: kulturális tevékenységgel
9. környezetvédelemmel, amely a testi egészséget biztosítja
11. pont: hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítésével

/RTG dolgozók, szoc. otthonosok, daganatos betegek, krízisben lévők /

17. pont: rehabilitációs foglalkoztatást segíti, támogatja – ezzel a lelki egészség helyreállítását, megőrzését segíti
20. pont: közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatásokat nyújt, rendezvényei, eszközei segítségével.

AZ ALAPÍTVÁNY SZOLGÁLTATÁSAI

– pályázatokon vesz részt, ehhez önrészt biztosít – gép, műszer, segédeszköz vásárláshoz
– szakmai képzéshez támogatást ad, költségtérítést biztosít
– a bevétel 30%-át szociális, karitatív adományra fordítja a kuratóriumi tagok javaslata alapján: pl. gyógyszer, kezelési költségtérítés, stb.
– az alapítvány céljaira rendelt vagyonból pályázat útján, kérelem alapján ösztöndíjat, támogatást nyújthat
– saját kezdeményezésre díjat alapít, jutalmaz a hátrányos helyzetűek segítésére
– gépkölcsönzéssel, bérbeadással szolgáltatást nyújt az igénylőknek
– rendezvényszervezésben részt vállal, kezdeményez, társszervezetekkel együttműködik
– csoportos foglalkoztatáshoz szakembert, segédeszközöket biztosít.
– Gépeivel szűréseket kezdeményez. Új technikákkal, alternatív gyógymódokkal ismeretterjesztésben részt vesz, termék bemutatókat támogat.
– támogatja, összefogja, létrehozza az információáramlást a ” törekvők” és más segélyszervezetek közt, amellyel hatásos, eredményes lesz mindkét fél törekvése.

A kuratórium dönthet, támogatást nyújthat, minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet részére, amely az alapítvány céljainak az eléréséhez, széles körben hasznosítható eredményt ígér a testi – lelki egészség terén.

AZ ALAPÍTVÁNYHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS LEHETŐSÉGE

Jelen alapítvány nyitott, mind magánszemélyek, mind jogi személyek szabadon csatlakozhatnak az alapítványhoz, akik a kitűzött célokat elfogadják és felhasználásukat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Az erről szóló írásbeli nyilatkozatot minden csatlakozónak csatolni kell az alapító okirathoz. A csatlakozás történhet tőke felajánlással, vagy az alapítvány kezelőjével történt előzetes egyeztetés esetén egyéb vagyontárgyak (ingóságok, ingatlanok) beadásával, ill. használati jogok (pl.: ingatlanok használati joga) átengedésével.

Vegyük fel a kapcsolatot!

Amennyiben kérdése van, vagy csak szeretné felvenni a kapcsolatot, üzenjen nekünk! Vészhelyzet esetén, tárcsázza a 112 -es segélyhívószámot!

(234) 301-3513

1234 Divi St. #1000, San Francisco, CA 95123

info@divitherapy.com